Rindal kommune

Ikkje frå Rindal kommune?

Informasjon

Abonner på denne bloggen

Velkommen!
Skole og SFO

I Rindal har vi én skole, og det er en fulldelt barne- og ungdomsskole med 10 trinn.
SFO ved Rindal skole har åpningstid
kl 06.45 - 16.30.

Søknad om plass ved SFO sendes Rindal kommune, Postmottak, 6657 Rindal. Se www.rindal.kommune.no
Søknadsfrist for hovedopptak er 1.april.

Barnehager
I Rindal har vi tre barnehager, som alle er kommunale og gir tilbud til barn fra 0 - 6 år.

- Bolme barnehage, 4 avdelinger med åpningstid kl 06.45 - 16.45
- Rindal barnehage, 1 avdeling med åpningstid kl 06.45 - 16.30
- Øvre Rindal barnehage, 2 avdelinger med åpningstid kl 06.45 - 16.30

Rindal kommune har et variert og fleksibelt barnehagetilbud, med tilnærmet 100 % dekning.

Vi tilbyr plasser fra 2 til 5 dager i uka. E-søknad på kommunesidene.

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars for opptak fra 15. august og 01. oktober for opptak fra 01. januar.23.08.2016 12:10